Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 

Natuurwetenschappen STEM

Iets voor jou?

Ben je gebeten door wiskunde en wetenschappen? Sta je sterk in die vakken en wil je met die kennis aan de slag? Werk je graag projectgericht? Vind je het fijn om in team een oplossing te zoeken voor een wetenschappelijk vraagstuk? Heb je interesse voor programmeren en dataverwerking? Sta je ook je mannetje in talen?

Dan is Natuurwetenschappen STEM een goede keuze.

Jij kan erg goed redeneren en analytisch denken. Je bent leergierig en je kan snel verbanden leggen. Je voelt je als een vis in het water bij een hoger lestempo en je vindt het een uitdaging om complexe leerinhouden in een beperkte tijd te verwerken.  

Wat mag je verwachten?

Deze studierichting combineert een algemene vorming met een stevig pakket wiskunde en exacte wetenschappen.

Je werkt aan projecten waarbij je een oplossing zoekt voor concrete wetenschappelijke problemen. Zo kan je bijvoorbeeld meedenken over beveiligingssystemen. Of je werkt een project uit waarbij je het geluid op een festival meet. Wil je graag meebouwen aan een waterzuiveringssysteem voor drinkbaar water? Dat kan in het vierde jaar.

In de vakken biologie, chemie en fysica bestudeer je levende en niet-levende materie volgens de stappen van het wetenschappelijk proces. Je onderzoekt wetenschappelijke problemen door erover na te denken, door gerichte informatie op te zoeken of door experimenten uit te voeren. 

Tijdens STE(A)M werk je aan projecten waarbij wiskunde, wetenschappen, engineering en computerwetenschappen aan bod komen. Je brengt wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten met elkaar in verband. ICT is daarbij je rechterhand. Je ontwikkelt zelf ICT-toepassingen om de probleemanalyse of -oplossing mogelijk te maken.  

  Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Aardrijkskunde - CLIL* 1u* 1u
Geschiedenis 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 4u 4u
     
Richtingseigen vakken    
Wiskunde 5u 5u
Biologie 2u 2u
Chemie 2u 2u
Fysica 2u 2u
Labo STE(A)M-projecten 4u 4u
     
TOTAAL 32u 32u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder?

Natuurwetenschappen STEM is een sterk theoretische studierichting, die voorbereidt op verder studeren aan een brede waaier aan academische en professionele bachelors.

In de derde graad sluiten Wetenschappen-wiskunde STEM, Moderne talen-wetenschappen, Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen, en Informatica en communicatiewetenschappen het best aan op deze studierichting.  

Terug naar studieaanbod