Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 

Bedrijfswetenschappen

Iets voor jou?

Vraag jij je af waarom bepaalde merken populairder zijn dan andere? Ben je benieuwd hoe een bedrijf de prijs van zijn product bepaalt? Wil je weten hoe een bedrijf de concurrentie probeert te slim af te zijn? Denk je graag kritisch na over de wisselwerking tussen economie en maatschappij? Verkies je daarbij een concrete aanpak?

Dan is Bedrijfswetenschappen een goede keuze.

Jij legt graag de link tussen theorie en praktijk. Je kan logisch nadenken en je hebt een sterke interesse voor economie en organisatie.  

Wat mag je verwachten?

Deze studierichting combineert een brede, algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

Je leert hoe de economie als systeem werkt en hoe economie en maatschappij elkaar beïnvloeden. Je vertrekt vanuit concrete situaties en voorbeelden om inzicht te krijgen in de werking van ondernemingen. Je komt meer te weten over consumentengedrag, ondernemerschap, internationale handel en accounting.

Wij bieden een extra uur ICT-skills aan in functie van het vak economie en ook uren natuurwetenschappen en Engels in functie van de doorstroom naar de derde graad. 

  Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Natuurwetenschappen 3u 3u
Aardrijkskunde 1u 1u
Geschiedenis 1u 1u
Maatschappelijke artistieke vorming 1u -
Artistieke vorming - 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 3u 3u
Frans 3u 3u
     
Richtingseigen vakken    
Economie 6u 6u
Wiskunde 5u 4u
ICT-skills 1u 1u
     
TOTAAL 32u 32u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder?

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting, die voorbereidt op verder studeren in een academische of professionele bachelor die aansluit bij het domein.

In de derde graad is dezelfde studierichting de meest logische vervolgopleiding. Ook de studierichting Bedrijfsorganisatie is een mogelijkheid.

Terug naar studieaanbod