Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

Moderne talen-Wetenschappen

Iets voor jou?

  • Je hebt een uitgesproken aanleg voor talen en wil je taalkennis verruimen.
  • Je hebt een uitgesproken aanleg en een ruime theoretische belangstelling voor wetenschappen.
  • Je werkt stipt, ordelijk en nauwkeurig.
  • Je zoekt het evenwicht tussen het literair-taalkundige en het exact-wetenschappelijke.

Wat mag je verwachten?

  • Tijdens de lessen wetenschappen bestudeer je aardrijkskundige, biologische, fysische en chemische aspecten van onze wereld.
  • Je doet experimentele waarnemingen en metingen en leidt hier abstracte modellen en wiskundige wetten uit af.
  • Wiskundige en ICT-vaardigheden zijn noodzakelijk als ondersteuning.
  • Je krijgt een belangrijk pakket moderne talen om je communicatieve vaardigheden te verbeteren.
  • Je verdiept je in de maatschappelijke en culturele achtergrond van talen.
  Zesde jaar
Aardrijkskunde 2u
Biologie 1u
Chemie 2u
Duits 2u
Engels 3u
Esthetica seminarie 1u
Frans 4u
Fysica 2u
Geschiedenis 2u
Godsdienst 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Nederlands 4u
Seminaries 1u
Wiskunde 4u
   
TOTAAL 32u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder?

Je kan nu verschillende opleidingen volgen, van professionele en academische bachelors tot masters in zeer uiteenlopende studiegebieden.