Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Praktisch > Inschrijvingen

Inschrijvingen

Schooljaar 2019-2020

Voor schooljaar 2019-2020 voorziet de school het volgende aantal plaatsen:

  • Eerste leerjaar A: 368 leerlingen
  • Eerste leerjaar B: 12 leerlingen

Inschrijvingen voor leerlingen in het eerste jaar

Door het grote succes van de eerdere inschrijvingsmomenten voor eerstejaars is er voor het ogenblik nog maar een beperkt aantal vrije plaatsen voor volgend schooljaar.

Verlaat jij binnenkort de lagere school en ben je op zoek naar een middelbare school?

Je kan je inschrijven, zolang er nog vrije plaatsen zijn, door een afspraak te maken op volgend telefoonnummer: 015 76 78 60.

Hogere jaren

Inschrijven voor de hogere jaren kan enkel vanaf 1 juli 2019, tijdens de openingsuren en na telefonische afspraak op 015 76 78 60.

 

Wat meebrengen bij een inschrijving? 

  • Kids-ID of identiteitskaart
  • Bewijs van studietoelage, indien van toepassing
  • Rapport (en attest) van vorig schooljaar (voor de hogere jaren)

*************************************************************

Schooltoeslag

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in het Groeipakket.

Dit betekent dat men vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer hoeft in te dienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via de uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).

Alle vragen over de schooltoeslag kunnen gesteld worden via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be kan heel wat informatie gevonden worden.