Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Praktisch > Inschrijvingen

Inschrijvingen

Schooljaar 2018-2019

Infoavond voor leerlingen in het eerste jaar (met inschrijvingen)

maandag 14 mei 2018 om 19.00 uur

Elke school is verplicht om een maximumcapaciteit te bepalen voor het eerste leerjaar van de eerste graad. We dienen hierbij specifieke voorrangsregels te hanteren zoals die door het decreet Gelijke Onderwijskansen worden bepaald.

Gezien het onverwacht grote succes van de inschrijvingen tijdens de opendeurdag, heeft de school op dit moment nog slechts een beperkt aantal vrije plaatsen voor het eerste jaar. Vermits er tot en met 14 mei een voorrangsperiode geldt, zullen niet-indicatorleerlingen(*) die tijdens de infoavond van 14 mei inschrijven voor het eerste jaar dan ook op een wachtlijst geplaatst worden. Na afloop van de voorrangsperiode, op 15 mei, zullen wij uw inschrijving mogelijk al kunnen bevestigen.

De inschrijvingen starten op maandag 14 mei om 19.00 uur. 

Tijdens deze infoavond krijgt u tevens meer uitleg over de school door de directeur van de eerste graad, Dhr. Vincke. Nadien geven onze leerlingen van de eerste graad u graag een rondleiding. Als afsluiter is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan onze vakleraren.

 

(*)Indicatorleerlingen zijn:

  • kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar een schooltoelage ontvingen;

  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs.

Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.

 

Inlichtingen en inschrijvingen voor leerlingen in het eerste jaar

zaterdag 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni en 30 juni 2018, telkens van 09.00 tot 12.00 uur

 

Zomervakantie

In juli is de school open op volgende dagen:

- maandag 2 juli 2018 van 09.00 tot 20.00 uur

- dinsdag 3 juli 2018 van 09.00 tot 17.00 uur

- woensdag 4 juli 2018 van 09.00 tot 17.00 uur

In augustus is de school open van 22 tot en met 31 augustus 2018, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

 

Hogere jaren

Inschrijven voor de hogere jaren kan vanaf 1 juli 2018, tijdens de openingsuren en na telefonische afspraak op 015 76 78 60.      

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Wat meebrengen bij een inschrijving?

  • Kids-ID of identiteitskaart
  • Bewijs van studietoelage, indien van toepassing
  • Rapport (en attest) van vorig schooljaar (voor de hogere jaren)

Meer informatie vind je in de brochure “Inschrijven in een school in 15 vragen(pdf - 1,5mb).

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

EHBS : Eerste Hulp Bij Schooltoelagen

Er hebben steeds meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid. Misschien ook u! Een toelage aanvragen is eenvoudiger geworden en kan nu ook online gebeuren. Het aanvraagdossier voor een studietoelage kan je indienen van 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een toelage? Surf dan naar www.studietoelagen.be.