Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Praktisch > Cafetaria > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u enkele vragen en antwoorden over het cafetariagebruik.

Hoe vaak worden domiciliëringen uitgevoerd?

De algemene regel is dat telkens na ongeveer een maand verbruik een domiciliëring wordt uitgevoerd.

Concreet: begin oktober, november, december, februari, maart, april, mei, juni, juli.

Ik wil graag zeker zijn dat mijn kinderen kunnen eten in het cafetaria en daarom heb ik een domiciliëring aangegaan en stort ik bovendien ook nog elke maand 50 euro.

Wanneer u voor domiciliëring hebt gekozen mag u beslist geen stortingen meer doen op onze cafetariarekening want onze administratie moet die bedragen dan telkens aan u terugstorten.

Ik heb voor mijn zoon een storting gedaan op woensdag en hij zegt dat het bedrag 's maandags nog niet aan de kassa te zien is.

Het duurt natuurlijk enkele dagen vooraleer een gestort bedrag op onze rekening is toegekomen. De tijd die verstrijkt tussen de storting en het toekomen op onze rekening heeft natuurlijk ook veel te maken met de juistheid van de overschrijving. Foutieve stortingen zorgen niet alleen voor een onnodige belasting van onze administratie maar ook voor vertragingen.

Stortingen voor verbruik in onze cafetaria mogen alleen gebeuren op de cafetariarekening en niet op de gewone schoolrekening. Het rekeningnummer is:
IBAN: BE49 4067 0403 2171
BIC: KREDBEBB

Om automatische verwerking van de stortingen mogelijk te maken mag als mededeling alleen het persoonlijke refertenummer van de leerling geschreven worden. Naam of klas mag u er niet bij vermelden. Het refertenummer vindt u terug op het blad met persoonlijke gegevens dat u vroeger werd bezorgd of ook rechts op de badge.

Ik heb voor mijn dochter een domiciliëring aangegaan en bij het begin van elke maand zegt ze dat het saldo aan de kassa telkens terug op 0 staat.

Dat is normaal aangezien er elke maand een domiciliëring gebeurt waarbij het bedrag dat van de rekening wordt gehaald bij het saldo aan de kassa wordt bijgeteld. Het negatieve saldo aan de kassa wordt hierdoor dus 0.

Mijn zoon liep vorig jaar school in de lagere school te Onze-Lieve-Vrouw-Waver en heeft al gebruik gemaakt van de cafetaria. Kan zijn domiciliëring behouden blijven?

Ja, dat kan inderdaad! Voor leerlingen die vorig jaar school liepen in de lagere school te Onze-Lieve-Vrouw-Waver en al gebruik gemaakt hebben van de cafetaria kan het betalingssysteem gewoon verder lopen. Zij krijgen wel een nieuwe badge (gratis) en een nieuw klantennummer. Het is ook nodig de administratie hiervan op de hoogte te brengen. Hiervoor dient het strookje te worden binnengebracht dat zich bevindt onderaan de brief met de persoonlijke gegevens.

Wij hebben verschillende kinderen die in het Sint-Ursula-Instituut schoollopen. Kan het verbruik in de cafetaria afgerekend worden met één domiciliëring?

Ja, het volstaat het Mandaat Europese domiciliëring in te vullen en erbij te vermelden bij welk kind alle domiciliëringen moeten gebeuren.

Wat moet mijn zoon of dochter doen bij verlies of diefstal van zijn of haar cafetariabadge?

Hij of zij moet dit direct melden op het leerlingensecretariaat of het economaat. De badge wordt dan geblokkeerd zodat het gebruik door een andere persoon onmogelijk wordt.

Op aanvraag wordt dan een nieuwe badge gemaakt. Deze kost 5 euro aan administratiekosten, een bedrag dat onmiddellijk op de cafetariarekening wordt ingeschreven (niet op de gewone schoolrekening).

Moet mijn zoon of dochter bij het begin van een nieuw schooljaar telkens weer een nieuwe badge krijgen?

Neen, uw kind kan zijn of haar badge behouden zolang hij of zij bij ons op school zit. De badge hoeft niet elk jaar vervangen te worden.

Mijn zoon of dochter consumeert niets in het cafetaria en toch daalt telkens het saldo aan de kassa.

Dat klopt niet! Het gebruik van het cafetaria wordt niet aangerekend.

Het saldo aan de kassa is positief en toch krijgt mijn zoon of dochter een rood scherm te zien.

Aan de kassa kunnen leerlingen inderdaad zien wat hun saldo is en wanneer dit minder dan 12 euro bedraagt, wordt het scherm rood waardoor ze de verwittiging krijgen dat het saldo laag is. Afhankelijk van de grootte van het verbruik beslist u dan wanneer en welk bedrag u stort op de cafetariarekening.

Ik wil graag precies weten wat mijn kinderen verbruiken want ik vermoed dat ze meer consumeren dan we met hen hadden afgesproken.

In dit geval kan u aan het economaat vragen een afdruk te maken van het verbruik van je zoon of dochter. Aangezien dat extra werk vraagt wordt zo'n afdruk alleen gemaakt bij vermoeden van problemen. Er wordt dus niet systematisch een overzicht van het verbruik opgestuurd.

Hou er rekening mee dat met de cafetariabadge ook het maken van fotokopieën kan worden betaald.

Ik ben de gegevens verloren die ik nodig heb om een storting te doen voor het cafetariaverbruik van mijn dochter.

Stortingen voor cafetariaverbruik mogen alleen gebeuren op de cafetariarekening van de school, dus niet op de gewone schoolrekening.

De in te vullen gegevens:

 • Rekeningnummer:
  IBAN: BE49 4067 0403 2171
  BIC: KREDBEBB
 • Sint-Ursula-Instituut - restaurant
  Bosstraat 9
  2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Mededeling: Als mededeling schrijft u alleen het persoonlijk nummer van de leerling, geen andere mededelingen. Het persoonlijk nummer heeft u al eerder op een formulier ontvangen. U vindt het meestal ook terug op de badge. Het is het nummer dat rechts naast de naam van de leerling staat (dus niet het badgenummer onder de streepjescode).

Wat moet ik doen op als mijn zoon of dochter de school verlaat op het einde van het schooljaar?

Dit is afhankelijk van de manier waarop u zijn of haar cafetariaverbruik betaalde.

 • Als u het afgelopen schooljaar betaalde met domiciliëring, mag u deze domiciliëring stopzetten na 10 juli. Zo kan de domiciliëring van het verbruik tijdens de maand juni nog zonder probleem worden uitgevoerd.
 • Wanneer het verbruik betaald werd met overschrijvingen vooraf, kan geconsumeerd worden totdat het saldo precies op 0 staat, ofwel kan het resterende saldo door ons teruggestort worden. Hiertoe dient u een formulier in te vullen en terug te bezorgen aan de schooladministratie. Dit formulier wordt op het einde van het schooljaar meegegeven met alle leerlingen van het 6de jaar en 7de jaar Business Support. Schoolverlaters van de andere leerjaren kunnen zo'n formulier bekomen op hun leerlingensecretariaat. Deze informatie wordt ook op het einde van het schooljaar meegedeeld in een brief aan de leerlingen en hun ouders.
Kan ik de loop van het schooljaar nog overstappen van betalingen vooraf naar domiciliëring of omgekeerd?

Dat kan inderdaad. Wanneer u wilt overstappen naar domiciliëring vraagt u in ons economaat naar een "Mandaat Europese domiciliëring". Dat formulier vult u thuis in en bezorgt u terug aan de school, niet aan uw financiële instelling.

Wanneer u de domiciliëring wilt stopzetten, meldt u dat aan ons economaat en zorgt u ervoor dat er voldoende geld wordt gestort zodat het saldo positief wordt. Bij uw financiële instelling kan u de domiciliëring dan annuleren.