Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Praktisch > Cafetaria > Betalingssysteem

Betalingssysteem

Voor iedereen een persoonlijke badge

Elke nieuwe leerling ontvangt bij de aanvang van het schooljaar een badge die kan worden gebruikt zolang de leerling in het Sint-Ursula-Instituut school loopt.

 • De badge dient om de afrekening te kunnen maken van het middagverbruik en wordt ingelezen aan de kassa van de zelfbedieningstogen.
 • De badge wordt eveneens gebruikt voor de betaling van persoonlijke fotokopieën en de registratie van het te laat komen op school.
 • Bij het eerste gebruik van de badge wordt éénmalig € 5 aangerekend. Bij verlies wordt € 5 aangerekend voor de aanmaak van een nieuwe badge en de administratiekosten.

Ouders kunnen steeds de school contacteren om een gedetailleerd overzicht te vragen van het consumptiegedrag van zoon of dochter.

Nodige documenten

Voor de start van het schooljaar krijgt elke nieuwe leerling een brief over het gebruik van de schoolcafetaria. In die brief vindt u ook uw persoonlijke gegevens voor domiciliëring of overschrijving.

Via welk betalingssysteem worden de gemaakte kosten afgerekend?

De domiciliëringsopdracht

Deze formule verdient zeker de voorkeur. Dankzij de betaling achteraf is uw dochter/zoon altijd zeker dat zij/hij zal kunnen verbruiken in de cafetaria.

 • Indien u voor deze formule kiest, volstaat het om de ingevulde aanvraag tot Europese domiciliëring aan de school te bezorgen. Dit hoeft niet naar uw bankinstelling.
 • Om vanaf 1 september te kunnen verbruiken, dient de school ten laatste op 26 augustus uw ingevulde aanvraag te ontvangen zodat de domiciliëringsopdracht tijdig kan worden gestart.
 • De school int dan maandelijks via uw bank het verbruikte bedrag. U kan het verbruik opvolgen via de rekeningafschriften van de bank.
 • Voor schoolverlaters op het einde van het schooljaar mag u vanaf 10 juli de domiciliëringsopdracht stopzetten bij uw financiële instelling.
 • Voor nieuwe leerlingen die het voorbije schooljaar in de Vrije Basisschool WAVO school liepen en al van onze cafetaria gebruik maakten, kan het betalingssysteem gewoon doorgaan. Zij krijgen een nieuwe badge en persoonlijk nummer. In dit geval dient alleen een invulstrook, gehecht aan de brief over het gebruik van de schoolcafetaria, te worden bezorgd aan de schooladministratie.

Per overschrijving

Indien u niet kiest voor een domiciliëringsformule, zorgt u er zelf voor dat er steeds voldoende geld op de badge van uw zoon of dochter staat. Zeker ten laatste op 30 augustus, maar ook doorheen het hele schooljaar.

 • Dit kan alleen door tijdige storting op de restaurantrekening met vermelding van het persoonlijk nummer. Dit nummer staat vermeld op de brief die u zal worden opgestuurd.
 • Dit systeem vraagt dus dat de stand van de restaurantrekening aan de kassa voortdurend in het oog wordt gehouden door de leerling en dat u tijdig voor een overschrijving zorgt. Geen krediet betekent automatisch geen verbruik.
 • Op het einde van het schooljaar wordt aan schoolverlaters het resterend saldo teruggestort. Hiervoor wordt aan elke schoolverlater een formulier bezorgd. Een resterend saldo van minder dan € 1 wordt niet teruggestort.