Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Contact > Wie is wie > CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Directeur:

 • Mevr. P. Van den Berg
  Vijfhoek 1A, 2800 Mechelen
  tel: 015 41 89 11

CLB-team:

Het CLB-team in het Sint-Ursula-Instituut is samengesteld uit:

 • Marinka Ravhekar, Lien Van der Vliet (eerste graad), Emilie Ceulemans (tweede graad) en Sanne Moris (derde graad)
 • verpleegkundige Heidi Van Hirtum
 • artsen Steven Bieseman en Mich Lambrecht

Voor meer informatie kan u bij hen terecht via www.clbkompas.be of 015 41 89 11.

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding is de versmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht. het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op 4 domeinen:

 • het leren en studeren
 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychisch en sociaal functioneren

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de participatieraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar hiermee instemmen.

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • de begeleiding van leerlingen die spijbelen
 • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten

Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.