Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Contact > Vacatures

Vacatures

Met het oog op de verdere professionalisering van onze school zijn we op zoek naar een

Directeur onderwijskwaliteit en innovatie (M/V) 

Uw functie

 • U geeft aanzet tot pedagogisch-didactische vernieuwing, tekent een stappenplan en kader uit om daartoe te komen en begeleidt ook de stappen die moeten gezet worden voor de implementatie.
 • U werkt inspirerend naar leraren en reikt praktische mogelijkheden aan om de eigen onderwijspraktijk af te stemmen op het referentiekader voor onderwijskwaliteit.
 • U heeft aandacht voor kwaliteitszorg en zoekt mee naar oplossingen voor het verbeteren van onderwijsgebonden processen.
 • U kan leraren en vakgroepen stimuleren en inspireren om didactische vernieuwingen in functie van evoluerende onderwijskundige inzichten en behoeften te realiseren.
 • U werkt aan de eigen professionaliteit, volgt didactische evoluties en deelt de verworven vormingsinhouden met collega’s.
 • U vertaalt didactische vernieuwingen naar bruikbare ideeën voor de concrete klaspraktijk, aangepast aan de doelgroep van elke graad, en kan leraren hierbij ook ondersteunen.
 • U begeleidt en ondersteunt leraren bij de concrete uitwerking van projecten en lesopdrachten, rekening houdend met de eigenheid van de leerplannen, leerlijnen en de doelgroep.
 • U denkt samen met het beleidsteam na over de organisatie en de werking van de vakgroepen of andere leergroepen.
 • U begeleidt en ondersteunt vakgroepen en andere leergroepen in hun werking.
 • U begeleidt en inspireert startende leraren mee door middelen en methodes aan te reiken die de onderwijsvisie van de school ondersteunen.
 • U bent samen met het ganse directieteam verantwoordelijk voor de realisatie van het pedagogisch project en de onderwijsvisie van de school.
 • U werkt nauw samen met de andere directeurs en de stafmedewerker onderwijs en u werkt onder de rechtstreekse leiding van de algemeen directeur, aan wie u rapporteert.

Uw profiel

 • U heeft een master diploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Beleids- of beleidsondersteunende ervaring in het onderwijs is een pluspunt. Relevante ervaring in een onderwijscontext strekt tot aanbeveling.
 • U heeft een brede en degelijke algemene pedagogisch-didactische bagage, bij voorkeur toegespitst op het secundair onderwijs.
 • U heeft belangstelling en oog voor actuele onderwijskundige tendenzen en vernieuwingen.
 • U bent iemand die mensen inspireert maar evenzeer aandacht heeft voor sturing en resultaten, een coach maar ook een communicator die betrokkenheid van mensen centraal stelt en weet om te gaan met complexe situaties, veranderingen en evoluties.

Wij bieden

 • Een boeiende, uitdagende functie met een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Een professionele omkadering, zowel qua structuren, mensen als middelen.
 • Een enthousiast en gemotiveerd team van leraren, administratieve en ondersteunende medewerkers, leidinggevenden en bestuurders die samen voortdurend streven naar verbetering.
 • Een salaris als adjunct-directeur, in overeenstemming met de barema’s van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Bent u geïnteresseerd?

Stuur dan uw curriculum vitae uiterlijk tegen 16 juni 2019 naar Sint-Ursula-Instituut, t.a.v. Wilfried Wens, algemeen directeur, Bosstraat 9, 2861 O.-L.-V.-Waver of via mail aan i.dewinter@sui.be. De indiensttreding is voorzien per 1 september 2019.

Vrij solliciteren

Het Sint-Ursula-Instituut is steeds op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde leraren.
 
Vrij solliciteren kan door een mail of brief te sturen naar
 
Wilfried Wens (Algemeen directeur)
Sint-Ursula-Instituut
Bosstraat 9
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 76 78 60
info@sui.be