Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Studieaanbod > Tweede graad > NIEUW Moderne talen

NIEUW Moderne talen

Iets voor jou?

Vind je het fijn om met andere mensen te spreken? Kan jij je vlot uitdrukken, mondeling en op papier? Ben je nieuwsgierig naar andere culturen? Wil je heel graag nieuwe talen leren? Wil je weten hoe een taal in elkaar zit en waar onze woorden vandaan komen?

Dan is de studierichting Moderne talen echt iets voor jou.

Jij kan nauwkeurig en zelfstandig werken. Je hebt een goed werktempo en legt vlot verbanden tussen leerinhouden. Je hebt een goed taalgevoel en drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne vreemde talen. Je wil inzicht verwerven in (massa) communicatie en vreemde talen.  

Wat mag je verwachten?

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen.

Je verdiept je kennis van Nederlands, Frans en Engels. Bovendien leer je ook Duits. Je oefent je in het lezen en begrijpen van teksten. Je ontdekt de kracht van woorden, niet alleen in zakelijke en literaire teksten, maar ook in andere vormen van communicatie. Zo ontdek je bijvoorbeeld hoe media werken en hoe ze ons gedrag beïnvloeden.

Met complementaire uren voor wiskunde en fysica hou je je keuzemogelijkheden voor verdere studies zo ruim mogelijk.

In het vak filosofie maak je kennis met de wereld van grote denkers en leer je kritisch kijken naar de wereld om je heen.  

Algemene vorming Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Aardrijkskunde  1u 1u
Geschiedenis 2u 2u
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming 1u -
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Wiskunde 4u 4u
     
Richtingseigen vakken    
Nederlands 5u 4u
Engels 3u 3u
Frans 5u 4u
Duits - 2u
Communicatiewetenschappen 1u 2u
     
Complementaire uren    
Filosofie 1u -
Duits 1u -
Wiskunde 1u 1u
Keuze economie/fysica - 1u
Artistieke vorming - 1u
     
TOTAAL 32u 32u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder?

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting, die voorbereidt op een brede waaier aan academische en professionele bachelors.

In de derde graad sluiten de studierichtingen Moderne talen, Moderne talen-wetenschappen, Economie-moderne talen en Taal- en communicatiewetenschappen het best aan op deze studierichting.  

Terug naar studieaanbod