Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

 

Iets voor jou?

Denk je graag na over hoe je in de wereld staat? Stel je kritische vragen bij wat er om je heen gebeurt? Wil je weten hoe iemand zijn plek vindt in onze complexe samenleving? Wil je meer weten over de werking en de invloed van sociale media en massamedia?

Dan is de studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen een goede keuze.

Jij hebt een grote belangstelling voor de mens en zijn maatschappelijke context. Je wilt graag je kennis vergroten en nieuwe inzichten toepassen op concrete situaties.

Je kan vlot theoretische leerinhouden verwerken en je kan snel verbanden leggen. Je bent leergierig en communicatief sterk.  

Wat mag je verwachten?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische richting met voldoende ruimte voor concrete toepassingen.

Je raakt vertrouwd met psychologische en sociologische begrippen en je zet je eerste stappen in de wereld van de grote denkers. Je wordt uitgedaagd om zelf kritisch na te denken over maatschappelijke fenomenen. Daarbij vertrek je telkens vanuit concrete gebeurtenissen en ervaringen in je eigen leefwereld.

Je onderzoekt onder meer de rol en impact van de media op de samenleving en de communicatieprocessen die daarmee samenhangen. Je breidt je talenkennis verder uit. Je oefent je communicatieve vaardigheden en je scherpt je leesvaardigheid verder aan.

  Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Aardrijkskunde 1u 1u
Geschiedenis 1u 1u
Maatschappelijke artistieke vorming 1u -
Artistieke vorming - 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Natuurwetenschappen 3u 3u
Wiskunde 4u 4u
     
Richtingseigen vakken    
Inleiding filosofie 2u 2u
Sociologie - psychologie 6u 5u
Gezondheidsbevordering 1u 1u
     
TOTAAL 32u 32u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting, die voorbereidt op een academische of professionele bachelor die aansluit bij het domein.

In de derde graad sluit de studierichting Welzijnswetenschappen het best aan op deze studierichting. Ook de richtingen Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding zijn een mogelijkheid.

Terug naar studieaanbod