Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 

Maatschappij en welzijn

 
 

Iets voor jou?

Kom je graag met andere mensen in contact? Vind je het fijn om met verschillende culturen kennis te maken? Wil je graag zorg dragen voor kinderen en volwassenen?

Dan is de studierichting Maatschappij en welzijn iets voor jou.

Je bent erg sociaal en geïnteresseerd in het functioneren van de mens. Je bekommert je graag om anderen. Je houdt van structuur en kan zelfstandig werken. Je kan goed luisteren en vlot communiceren.  

Wat mag je verwachten?

In deze studierichting combineer je een algemene vorming met een specifieke vorming in maatschappij en welzijn.

Je krijgt een goede theoretische basis. Je leert hoe een kind zich ontwikkelt tot een volwassene. Je bestudeert de mens en zijn plaats in de samenleving. Je leert hoe een zorgverlener verantwoordelijk en respectvol omgaat met mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden. Je leert hoe je snel problemen opmerkt binnen een gezin en hoe je die het best aanpakt. Je krijgt een aantal concrete opdrachten voor zorg en begeleidingsactiviteiten.

Je krijgt een basis van anatomie en fysiologie.

  Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Aardrijkskunde 1u 1u
Geschiedenis 1u 1u
Mens en samenleving 1u -
Artistieke vorming 1u -
Natuurwetenschappen 2u 1u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 3u
Frans 3u 2u
Wiskunde 3u 3u
     
Richtingseigen vakken    
Maatschappij en welzijn 10u 13u
 • gezondheidsbevordering
 • indirecte zorg/basiscompetenties
 • oriënterende activiteiten
 • anatomie en fysiologie
 • pedagogisch handelen
 • artistieke vorming
 • 3u
 • 3u
 • 1u
 • 1u
 • 2u
 • -
 • 3u
 • 3u
 • 1u
 • 2u
 • 2u
 • 2u
     
TOTAAL 32u 32u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder?

Maatschappij en welzijn is een studierichting die voorbereidt op verder studeren in een hoger onderwijs in een richting die aansluit bij het domein. Je kan ook onmiddellijk beginnen te werken.

In de derde graad sluiten de studierichtingen Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding het best aan op deze studierichting.  Ook de richting Basiszorg en ondersteuning is een mogelijkheid.

Terug naar studieaanbod