Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 

Maatschappij en welzijn

 

Iets voor jou?

Kom je graag met andere mensen in contact? Vind je het fijn om met verschillende culturen kennis te maken? Wil je graag zorg dragen voor de zwakkere mensen in onze maatschappij?

Dan is de studierichting Maatschappij en welzijn iets voor jou.

Je bent erg sociaal. Je bekommert je graag om anderen. Je houdt van structuur en je kan zelfstandig werken. Je vindt het belangrijk om je grondig te informeren. Je kan goed luisteren en vlot communiceren.  

Wat mag je verwachten?

In deze studierichting combineer je een algemene vorming met een specifieke opleiding in zorgverlening en gezinsbegeleiding.

Je krijgt een goede theoretische basis. Je leert hoe een kind zich ontwikkelt tot een volwassene. Je bestudeert de mens en zijn plaats in de samenleving.

Je leert hoe een zorgverlener verantwoordelijk en respectvol omgaat met mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden. Je bestudeert actuele richtlijnen en adviezen voor gezondheidsbevordering.

Je leert hoe je snel problemen opmerkt binnen een gezin en hoe je die het best aanpakt. Je krijgt een aantal concrete opdrachten voor zorg en begeleidingsactiviteiten.

Je leert ook doorverwijzen naar de juiste info- en hulpkanalen, zoals kinderopvang, CLB, huisarts, JAC, Awel, Sensoa…

In het derde jaar krijg je twee extra uren om je communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

We breiden het pakket algemene vorming in het vierde jaar uit met een extra uur biologie, in functie van verder studeren in gezondheidsbevordering.  

Algemene vorming Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Wiskunde 3u 3u
Natuurwetenschappen 2u 1u
Aardrijkskunde 1u 1u
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming 1u -
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 2u 2u
Geschiedenis 1u 1u
     
Richtingseigen vakken    
Maatschappij en welzijn 10u 12u
     
Complementaire uren    
Maatschappij en welzijn 2u -
Natuurwetenschappen (biologie) - 1u
Artistieke vorming - 1u
     
TOTAAL 32u 32u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder?

Maatschappij en welzijn is een studierichting die voorbereidt op verder studeren of op de arbeidsmarkt.

In de derde graad sluiten de studierichtingen Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding het best aan op deze studierichting.  Ook de richting Basiszorg en ondersteuning is een mogelijkheid.

Terug naar studieaanbod