Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Studieaanbod > Tweede graad > Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Iets voor jou?

Ben je geboeid door de mens? Wil je weten hoe hij zijn plek zoekt in de samenleving? Stel je graag de dingen in vraag? Vind je het belangrijk om kritisch na te denken over maatschappelijke onderwerpen?

Dan is Humane wetenschappen helemaal jouw ding.

Jij kan makkelijk veel tekst verwerken en je kan goed begrijpend lezen. Je legt vlot verbanden tussen abstracte leerinhouden en je kan logisch redeneren.  

Wat mag je verwachten?

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een stevig pakket Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis.

In het derde jaar krijg je een extra uur Nederlands om je tekstbegrip te versterken.

In het vak Filosofie maak je kennis met de antwoorden van grote filosofen uit de wereldgeschiedenis via filosofische teksten. Zo leer je stap voor stap je eigen filosofische waarheid te ontwikkelen en af te toetsen aan die van je klasgenoten en die van de grote filosofische voorgangers. 

Ook in de vakken Sociologie en Psychologie word je uitgedaagd om gefundeerd na te denken. Is de mens bij de geboorte een onbeschreven blad? Waarom worden bekende mensen ingezet bij reclamecampagnes? Wat is het effect van een eerste indruk?... Je ontdekt hoe een kind zich ontwikkelt tot een volwassene.

In het vak Kunstbeschouwing ervaar je de kracht van creatief denken. Wat is kunst? Met deze vraag start het nieuwe vak kunstbeschouwing waarin je de kans krijgt om zelf allerlei kunstuitingen te beleven van theater over schilderkunst en architectuur tot muziek, dans of graffiti. Je zal ontdekken hoe kunst je gedachten, gevoelens en gedragingen kan beïnvloeden.

In het vierde jaar leer je in een extra uur wiskunde statistische gegevens verwerken en interpreteren.  

Algemene vorming Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Wiskunde 4u 4u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Aardrijkskunde 1u 1u
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming 1u -
Nederlands 4u 4u
Engels 3u 2u
Frans 4u 4u
Geschiedenis 2u 2u
     
Richtingseigen vakken    
Kunstbeschouwing 1u 2u
Filosofie 1u 2u
Sociologie - psychologie 3u 3u
     
Complementaire uren    
Nederlands 1u -
Wiskunde - 1u
     
TOTAAL 32u 32u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting, die voorbereidt op een brede waaier aan academische en professionele bachelors.

In de derde graad sluiten de studierichtingen Humane wetenschappen en Welzijnswetenschappen het best aan op deze studierichting. 

Terug naar studieaanbod