Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Iets voor jou?

Was je in de eerste graad je sterk in wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek? Ben je nieuwsgierig naar de wondere wereld van natuurfenomenen? Vind je wetenschappelijke experimenten boeiend?

Dan is Biotechnologische STEM-wetenschappen jouw ding.

Jij bent sterk in probleemoplossend denken. Je kan snel verbanden leggen en nauwkeurig werken. 

Wat mag je verwachten?

Deze studierichting combineert een brede, algemene vorming met een stevig pakket biologie, chemie, fysica en wiskunde.

De klemtoon ligt op onderzoekend en probleemoplossend leren. Je voert experimenten uit in een labo en je leert veilig omgaan met stoffen en labomateriaal.

Wiskunde en ICT worden als hulpmiddel en ondersteuning gebruikt om natuurwetenschappelijke vragen te beantwoorden en biotechnologische problemen op te lossen. De extra aandacht voor labovaardigheden zorgt voor goede doorstromingsmogelijkheden naar de derde graad en naar het hoger onderwijs, voor naar studierichtingen binnen het STEM-domein.

  Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Aardrijkskunde  1u 1u
Geschiedenis 1u 1u
Maatschappelijke en artistieke vorming 1u -
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
     
Richtingseigen vakken    
Wiskunde 5u 5u
Biologie - wetenschappelijk labo* 2u 3u*
Chemie - wetenschappelijk labo 3u 3u
Fysica - wetenschappelijk labo 3u* 3u
Biotechnologische STE(A)M-wetenschappen 3u 3u
     
TOTAAL 32u 32u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder?

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting, die voorbereidt op academische of professionele bachelors die aansluiten bij het domein.

In de derde graad sluit de richting Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen het best aan op deze studierichting.

Terug naar studieaanbod