Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

Aparte speelplaats en sportvelden voor middagactiviteiten

Zowel tijdens de ochtend-, voormiddag- en namiddagrecreaties als tijdens de middagpauze beschikken de leerlingen van de eerste graad over een eigen speelplaats.

Tijdens de middagpauze worden er door de werkgroep Plezier op de Koer (POK) regelmatig activiteiten georganiseerd. Zo kunnen de leerlingen van de eerste graad springtouwen, pleinspelen doen, een estafetteloop houden, ... Tijdens de wintermaanden kunnen zij strips lezen, macramé maken, ...

De leerlingen van het eerste en het tweede jaar mogen ook beurtelings gebruik maken van de sportvelden aan blok 4 (Villa). Op deze sportvelden beschikken ze over een voetbal- en een basketbalveld waarop ze zich naar hartenlust op een leuke en sportieve manier kunnen uitleven.

Op regelmatige tijdstippen worden er, al dan niet in samenwerking met de sportkern van de leerlingenraden van de eerste graad en tweede en derde graad, geleide sportactiviteiten voor de leerlingen van het eerste en het tweede jaar georganiseerd.

De vakgroep lichamelijke opvoeding zorgt ook voor de begeleiding van sportievelingen van de eerste graad die zich op woensdagnamiddag in verschillende sportdisciplines willen meten met groepen van andere scholen.

Tijdens de middagpauze hebben de leerlingen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het internet. Zij kunnen hiervoor terecht in het Leerhuis. In het Leerhuis kan je opzoekingswerk doen, zelfstandig of in groep, maar ook boeken, tijdschriften en DVD’s raadplegen of uitlenen.