Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Studieaanbod > Eerste graad

Eerste graad

 

Brochure eerste graad 2018-2019

Onze troeven voor een optimale opvang en begeleiding vanaf de eerste schooldag:

  • Onthaalactiviteiten in het eerste jaar
  • Inhaallessen
  • Aparte speelplaats en sportvelden voor middagactiviteiten
  • Alleen in de eerste graad heeft elke klas, elke week, 1 klastitularisuur. Tijdens dit uur werken we vooral rond leren leren, leren leven (sociale vaardigheden) en leren kiezen (studiekeuzebegeleiding).
  • Een eigen leerlingenraad. De leerlingen van de eerste graad hebben inspraak in het beleid.

 

Vak 1 Business Economics (Handel) 1 Latijn 1 Moderne wetenschappen 1 Sociale en technische vorming 1 STEM Eerste leerjaar B
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 -
Frans 5 4 6 4 4 2
Geschiedenis 1 1 1 1 1 -
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Handel 2 - - - - -
Klassieke studiën - 4 - - - -
Klastitularisuur 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Maatschappelijke vorming - - - - - 3
Muzikale opvoeding 1 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 2 2 2 2 2 2
Nederlands 5 5 5 5 5 6
Plastische opvoeding 2 2 2 2 2 3
Sociale technische vorming - - - 4 - -
STEM (wetenschappen en ICT) - - - - 4 -
Techniek 2 2 2 2 2 6
Wiskunde 5 4 6 4 4 4
TOTAAL

32

32 32 32 32 32