Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 

Economie-Moderne talen

Iets voor jou?

  • Je volgt de actualiteit en gaat kritisch om met informatie.
  • Je bent geboeid door economie en ondernemerschap.
  • Je hebt een uitgesproken aanleg voor moderne talen.
  • Je durft spreken en accuraat schrijven in een vreemde taal.
  • Je verdiept je graag in de achtergrond van talen.

Wat mag je verwachten?

  • Je leert over het bedrijfsleven en de organisatie van een bedrijf.
  • Je komt meer te weten over marketing en reclame.
  • Je leert dat economie je rechtstreeks in contact brengt met de realiteit van de maatschappij.
  • Je verruimt je talenkennis en je communicatieve vaardigheden.
  Zesde jaar
Aardrijkskunde 1u
Duits 2u
Economie 4u
Engels 3u
Esthetica seminarie 1u
Frans 4u
Geschiedenis 2u
Godsdienst 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Natuurwetenschappen 2u
Nederlands 4u
Seminaries 2u
Wiskunde* 3u
   
TOTAAL 32u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Je kan in het zesde jaar kiezen voor een extra uur uitbreiding wiskunde.

En verder?

Je kan nu verschillende opleidingen volgen, van professionele en academische bachelors tot masters, zowel binnen de studiegebieden economie en talen als daarbuiten.