Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Praktisch > COVID-19 > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u enkele vragen en antwoorden over onze school ivm Covid 19.
NIEUW: voorbereiding schooljaar 2020-2021

Beste ouder

Beste leerling

Het schooljaar zit erop, de school is gesloten, de vakantie is begonnen.

Achter de schermen zijn we ondertussen al enkele weken in volle voorbereiding op volgend schooljaar. Vermits het duidelijk is dat ook schooljaar 2020-2021 geen normaal verloop zal kennen, willen we u graag nu reeds informeren over beslissingen die al genomen zijn. We beseffen immers zeer goed dat de impact hiervan voor zowel ouders als leerlingen erg groot is.

U hebt de afgelopen weken ongetwijfeld gehoord over de verschillende kleurencodes (groen, geel, oranje, rood) die de overheid implementeerde en waarmee we vanaf volgend schooljaar zullen werken. Het onderwijs zoals we het tot 13 maart kenden, in code groen, zullen we nog niet snel terugzien.

Vanaf 1 september 2020 starten we in code geel en zullen leerlingen dus slechts 4 dagen per week op school aanwezig zijn. De dag dat leerlingen niet op school aanwezig zijn, zal ingevuld worden met leren op afstand (LOA). Over welke specifieke vakken dit gaat en hoe dit zal geïmplementeerd worden, zullen we bij aanvang van het schooljaar communiceren.

In de media werd al heel snel duidelijk gemaakt dat in een 4-dagen week leerlingen op woensdag afstandsonderwijs zouden hebben. We hebben als school echter ook uitvoerig andere mogelijkheden onderzocht. Onder meer oplossingen waarbij de verschillende leerjaren op verschillende dagen LOA zouden hebben. De best mogelijke oplossing bleek echter inderdaad te zijn om leerlingen op woensdag thuis te houden.

De elementen waarop we onze keuze hebben gebaseerd zijn onder meer:

  • Minimaal verlies van contactmomenten (slechts een halve dag).
  • Wel wat ouders van onze (jongere) leerlingen die 4/5 werken zijn nu al op woensdag thuis.
  • Een vaste dag LOA voor iedereen zorgt voor structuur en duidelijkheid.

Welke vakken op woensdag via LOA zullen worden gegeven wordt door het directieteam bepaald. De keuze hiervoor kan variëren van graad tot graad, en is ook verschillend per studierichting. De keuze wordt ook bepaald door de mate waarin van leerlingen verwacht wordt dat ze zelfstandig kunnen werken.

In principe trachten we hierbij te vermijden dat leerlingen op woensdag één-uursvakken hebben.

Het lessenrooster, dat zal worden opgemaakt voor de code geel, zal in principe ook ongewijzigd kunnen gehanteerd worden voor de code groen.

Om de veiligheid van onze leerlingen en personeelsleden optimaal te garanderen, zullen vanaf 1 september nog bijkomende maatregelen genomen worden. Zo zullen er 3 middagpauzes worden ingevoerd. De middagpauze van de 1ste en de 2de graad blijft behouden. De middagpauze van de 3de graad is van 13.05 uur tot 13.55 uur, met aansluitend de namiddagspeeltijd.

Zolang de code “geel” van kracht is, zullen alle leerlingen (ook die van het 6de en 7de jaar) de middagpauze op school doorbrengen. Enkel de leerlingen die in Onze-Lieve-Vrouw-Waver wonen mogen tijdens de middagpauze naar huis gaan.

Het lessenrooster zal worden aangepast aan deze specifieke situatie.

Deze invulling zullen we hanteren zolang code geel of code groen van toepassing is. Het is onze inschatting dat code geel al zeker van toepassing zal zijn voor het ganse 1ste trimester, mogelijk ook voor het 2de trimester.

Sportdagen, (meerdaagse) excursies en andere activiteiten die in het eerste trimester plaatsvinden, zullen mogelijk geannuleerd worden, tenzij de veiligheidsmaatregelen gegarandeerd kunnen worden. Hierover ontvangt u aan de start van het nieuwe schooljaar meer informatie vanuit de graad.

In de loop van de maand augustus zullen we verder bekijken hoe we als school kunnen anticiperen op een mogelijke code oranje of rood.

Het mag duidelijk zijn dat schooljaar 2020-2021 zich als een uitdaging voor elke leerling, elke ouder en elk personeelslid van de school zal aandienen. Het voorbije schooljaar hebben we als school echter al bewezen dat we samen heel veel aankunnen!

Geniet verder van de vakantie, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Wilfried Wens

Algemeen directeur

Sint-Ursula-Instituut

Moet mijn zoon of dochter een mondmasker dragen?

Volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad moeten zowel leerlingen als leraren en secretariaatsmedewerkers op school een mondmasker dragen. Deze verplichting geldt van zodra je het schooldomein binnen gaat. Het mondmasker wordt zowel binnen als buiten de klas gedragen.

Leerlingen brengen een eigen mondmasker mee naar school. Dit mondmasker hoeft niet te voldoen aan de geldende uniformkleuren.

Voor de collega's wordt een mondmasker voorzien.

Het correct aanbrengen en verwijderen van zo'n mondmasker is ontzettend belangrijk. Neem dit zelf even door via https://www.idewe.be/beschermingsmiddelen

Mag mijn zoon of dochter naar school komen als hij of zij ziek is?

Zolang uw zoon of dochter geen ziektesymptomen (zoals koorts, hoest, verlies van reuk- en smaakzin…) heeft, mag hij of zij naar school blijven gaan.

Als uw zoon of dochter toch ziektesymptomen vertoont, dan moet hij of zij thuis blijven en naar de huisarts gaan.

Wat als mijn zoon of dochter ziek wordt op school?
Als uw zoon of dochter ziektesymptomen op school zou krijgen, dan zal hij of zij meteen de klas verlaten en naar de ziekenkamer gebracht worden. U dient hem of haar dan zo snel mogelijk op te halen en de huisarts te contacteren voor verdere opvolging en behandeling.
Mijn vraag staat er niet tussen.
Indien u uw vraag doorstuurt naar info@sui.be, zullen wij deze graag beantwoorden en ervoor zorgen dat deze ook in de lijst van veelgestelde vragen terechtkomt.