Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Praktisch > COVID-19 > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u enkele vragen en antwoorden over onze school ivm Covid 20.
Moet mijn zoon of dochter een mondmasker dragen?

Leerlingen dragen binnen het schoolgebouw, zowel in gangen als in (les)lokalen, altijd een mondmasker. Ook in de toiletten wordt een mondmasker gedragen.

Ze hoeven geen mondmasker te dragen tijdens de pauzes in open lucht (indien de nodige afstand kan bewaard worden), bij sportactiviteiten en tijdens de middagpauze in de cafetaria (van zodra men aan tafel zit).

Leerlingen brengen steeds een eigen mondmasker mee. Indien een leerling dit toch vergeten/verloren is, kan hij een chirurgisch mondmasker van de school gebruiken. Hiervoor wordt dan via de schoolrekening € 1,00 aangerekend.

We vragen om het mondmasker in de cafetaria’s niet zomaar op de tafel te leggen, maar op te bergen in een zakje, een doosje of een omslag.

Wordt de social distancing gehanteerd?

In gezelschap van vrienden of klasgenoten is een veilige afstand hanteren soms wel een uitdaging.

We rekenen hiervoor echter ook op de verantwoordelijkheidszin van onze leerlingen om hier blijvend aandacht voor te hebben.

Kan mijn zoon of dochter de handen wassen op school?

Leerlingen wassen en ontsmetten de handen regelmatig. De school voorziet voldoende handgel op cruciale plaatsen zoals aan de ingangen van het schoolgebouw, in de cafetaria's en aan de zelfbediening.

Ook in klassen is handgel aanwezig.

Leerlingen mogen ook zelf voor bijkomende producten voor handhygiëne zorgen, voor zover het producten zijn die het schoolmeubilair niet beschadigen.  

We verwachten daarnaast dat iedereen (uiteraard) de handen wast na het gebruik maken van de toiletten. Er zullen daarvoor extra wasbakken op de speelplaats worden voorzien.

Moet je hoesten of niezen? Vergeet dan ook niet om nadien je handen te wassen of te ontsmetten.

Kan mijn zoon of dochter weer warm eten op school?

Om tijdens de middagpauze de veiligheid van iedereen te garanderen, zullen er vanaf donderdag 3 september 3 middagpauzes worden ingevoerd.

  • eerste graad: van 11.25 tot 12.15 uur
  • tweede graad: van 12.15 tot 13.05 uur
  • derde graad: van 13.05 tot 13.55 uur, met aansluitend de namiddagspeeltijd

Zolang code geel van kracht is, zullen alle leerlingen (ook die van het 6de en 7de jaar) de middagpauze op school doorbrengen. Enkel de leerlingen die in Onze-Lieve-Vrouw-Waver wonen mogen tijdens de middagpauze naar huis gaan.

Er worden ook meer cafetaria’s ingezet, en het aantal beschikbare plaatsen wordt sterk beperkt. Hierdoor kunnen leerlingen een veilige afstand in de cafetaria bewaren.

Leerlingen hebben opnieuw de mogelijkheid om zowel broodjes, soep als warme maaltijden te verbruiken. Uiteraard zijn er met Scolarest de nodige afspraken gemaakt zodat ook dit op een veilige manier kan gebeuren. Leerlingen zullen zelf enkel nog voorverpakte voedingswaren (broodjes, salades, desserts) kunnen nemen. Soep, warme schotels, bestek… worden overhandigd door het toogpersoneel.

Hoe krijgen de leerlingen toegang tot de school en de lokalen?

Leerlingen komen de school binnen en verlaten de school via de gebruikelijke ingangen.

Eens op school aangekomen, gaan leerlingen bij het belsignaal onmiddellijk naar het aan hen toegewezen (klas)lokaal. De deuren van de lokalen zullen steeds open staan, zodat leerlingen niet samen in de gang hoeven te wachten.

Wanneer moet mijn zoon of dochter thuisblijven?

Wanneer blijft een leerling thuis?

Als een leerling ziektesymptomen op school zou krijgen, dan zal hij of zij meteen de klas verlaten en naar de ziekenkamer gebracht worden. De ouders dienen hem of haar dan zo snel mogelijk op te halen en de huisarts te contacteren voor verdere opvolging en behandeling.

Als een leerling ziektesymptomen thuis krijgt of in nauw contact geweest is met iemand die ziektesymptomen vertoont en/of positief testte op COVID-19, vragen we om zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan. Indien er bij een leerling of bij een nauw contact een coronatest wordt afgenomen, blijft hij of zij thuis tot het resultaat van de test er is.

  • Indien een nauw contact van de leerling positief test op COVID-19 blijft de leerling 14 dagen thuis. Tot dan kunnen er immers nog klachten ontstaan.
  • Indien de leerling zelf positief test op COVID-19, blijft hij of zij, zolang hij besmettelijk is (7 dagen na de start van de klachten), thuis.

We beschouwen de onderlinge contacten van leerlingen van eenzelfde klas of eenzelfde vriendengroep als nauwe contacten.

Leerlingen die enkel klachten hebben van een verkoudheid of van neusloop door allergie, mogen naar school komen.

Wat als de school de klas van een leerling in quarantaine plaatst?

Van zodra er een vermoeden is dat een leerling COVID-19 heeft, plaatst de school de ganse klas in quarantaine. Dit betekent dat de leerlingen naar huis worden gestuurd, of door de ouders zo snel mogelijk moeten worden opgehaald.

De quarantaine duurt in principe 14 dagen. Tijdens die periode schakelen we over op alternatieve vormen van onderwijs.  Tijdens deze periode van quarantaine kan de leerling worden gecontacteerd vanuit het contactonderzoek dat vanuit de overheid werd opgezet. Zij zullen de ouders op dat ogenblik ook informeren over verder te volgen stappen.

Indien blijkt dat het vermoeden van COVID-19 niet bevestigd wordt, stopt de quarantaine, en kunnen de leerlingen al vroeger terug naar school. De school informeert leerlingen en ouders ten laatste 1 dag op voorhand wanneer de leerling terug op school wordt verwacht.

We baseren ons op deze beslisboom die werd opgesteld door onder meer Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

​​​​​​​  

 

Wat als mijn zoon of dochter ziek wordt op school?
Als uw zoon of dochter ziektesymptomen op school zou krijgen, dan zal hij of zij meteen de klas verlaten en naar de ziekenkamer gebracht worden. U dient hem of haar dan zo snel mogelijk op te halen en de huisarts te contacteren voor verdere opvolging en behandeling.
Wat gebeurt er met de extramurosactiviteiten?
Vanuit de overheid werden alle buitenklasactiviteiten in het eerste trimester geannuleerd. Excursies zullen dus niet plaatsvinden. Zwemmen, voor de leerlingen van de 1ste graad, en de lessen lichamelijke opvoeding voor alle leerlingen, gaan wel door.
Mogen de kastjes en lockers weer gebruikt worden?

We vragen aan leerlingen om zo veel mogelijk waardevolle zaken, die niet voor school nodig zijn, thuis te laten. 

Eerste graad

In het eerste en tweede jaar maken de leerlingen gebruik van kastjes. In elke klas staat een zwarte kast. Daarin kunnen leerlingen waardevol materiaal in kwijt zodat dit tijdens wissels of pauzes achter slot en grendel kan. 

Tweede en derde graad

De leerlingen van de hogere jaren gebruiken de kastjes in de klassen niet, maar gebruiken uitsluitend de lockers om waardevol materiaal veilig in op te bergen.

Wordt er voor voldoende ventilatie in de lokalen gezorgd?

Om een optimale verluchting van lokalen te bekomen, wordt er les gegeven met open ramen en deuren. Uiteraard zullen we op dit gebied ook de temperatuur binnen de gebouwen blijven monitoren.

We hebben alvast aan de uniformleverancier The Robin Store gevraagd of additioneel kan voorzien worden in extra warme uniformkledij. Van zodra we hiervan bevestiging krijgen, zullen we u hierover informeren.

Mijn vraag staat er niet tussen.
Indien u uw vraag doorstuurt naar info@sui.be, zullen wij deze graag beantwoorden en ervoor zorgen dat deze ook in de lijst van veelgestelde vragen terechtkomt.