Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Participatie > Ouderraad > Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

 

Onze belangrijkste doelstelling is te zorgen voor een goede samenwerking en een open communicatie tussen school en ouders, door de werking van de school te ondersteunen en alle ouders zo nauw mogelijk bij het schoolleven te betrekken.

Samen met directie, leraren en leerlingen bouwen we aan een (nog) betere school!

 

Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde ouders die zich hiervoor actief mee willen inzetten. Een mix van “nieuwe leden” en “ervaring” is immers fundamenteel voor een optimale werking. Bovendien streven we graag naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van verschillende leerjaren en studierichtingen.

Heeft u te weinig tijd om elke vergadering bij te wonen, dan kan u zich steeds opgeven als “losse medewerker”, zodat we in geval van nood op u beroep kunnen doen. Het gaat dan voornamelijk om praktische hulp bij één van onze activiteiten.

Ook al wenst u zelf niet actief te zijn in de ouderraad, uw lidmaatschap is voor ons een belangrijk en erg gewaardeerd signaal. Door lid te worden geeft u immers aan dat u de participatie van ouders op school belangrijk en zinvol vindt.