Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Participatie > Ouderraad > Wat doen wij?

Wat doen wij?

7 keer per schooljaar vergaderen

met de schooldirectie en met een vertegenwoordiging van leerkrachten over het leren en leven in en rond de school. Nieuws wordt uitgewisseld en vragen worden beantwoord. Activiteiten worden voorbereid en nadien ook geëvalueerd.

Op een vergadering komen volgende punten aan bod :

 • goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
 • plannen van alle activiteiten van de ouderraad
 • evalueren van voorbije activiteiten
 • rapportering vanuit de werkgroepen
 • nieuws van de school
 • varia vragen/antwoorden
  • bespreekbaar maken van allerlei schoolgebonden items
  • informeren van de ouders over alles wat met opvoeden te maken heeft
 • voorbereiden van vergaderingen van de schoolraad
 • aanvullen en opvolgen van ACTIE-puntenlijst

De goedgekeurde verslagen van deze vergaderingen kunnen door alle ouders en leerkrachten op Smartschool geraadpleegd worden.

Organiseren of ondersteunen van een heel aantal schoolgerelateerde activiteiten voor alle ouders

Contactavonden per studiejaar, infoavonden, rondvragen,), culturele rondwandelingen, gastsprekers, … en de verkeersweek (voor de leerlingen).
Uitnodigingen en bijkomende informatie krijgt u tijdig van de school maar kan u ook steeds terugvinden op de SUI website of Smartschool (brieven aan ouders).
De organisatie van onze activiteiten gebeurt door onze ‘werkgroepen’. Aansluiten bij een werkgroep is niet verplicht, elk actief lid bepaalt dit voor zichzelf naargelang de belangstelling en de tijd waarover men beschikt.

De ouderraad is eveneens vertegenwoordigd in de schoolraad,

een overleg- en inspraakmoment tussen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen binnen de school (vertegenwoordigers van de inrichtende macht, directie, leerkrachten, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap).
Voor meer info over de schoolraad verwijzen we naar de rubriek Participatie-schoolraad.