Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Kennismaking > Activiteiten

Activiteiten

Beroepen- en studentenbeurs

Beroepenbeurs 24 maart

Onze laatstejaars staan aan het einde van dit schooljaar voor een belangrijke studiekeuze. Daarom organiseert het studiekeuzetrajectteam voor hen een beroepenbeurs.

We hopen de beurs deze keer in de Sint-Ceciliazaal te kunnen laten doorgaan, dus niet online zoals vorig schooljaar. Aan de ingeschreven leerlingen wordt de mogelijkheid geboden met iemand te spreken die een bepaald beroep uitoefent, informatie in te winnen over welke studies hen voorbereiden op een specifiek beroep, te weten te komen welke kennis en vaardigheden ze nodig hebben voor bepaalde beroepen enz.

Daarom zijn we op zoek naar vertegenwoordiging uit alle mogelijke beroepssectoren. De bedoeling is dat de spreker zijn/haar beroep kort voorstelt en daarna vragen beantwoordt van onze leerlingen. De gespreksavond gaat door op donderdag 24 maart 2022 van 19.30 tot 21.10 uur. We organiseren 3 blokken van telkens 25 minuten. De leerlingen maken op voorhand een keuze over welk beroep ze meer informatie wensen (max. 2 sprekers).

Wil u graag uw beroep delen met onze laatstejaars: via studiekeuzetraject@sui.be kan u ons tot en met 13 februari 2022 de naam + beroep en het e-mailadres van die perso(o)n(en) laten weten. Wij sturen tijdig bijkomende gedetailleerde informatie.

Studentenbeurs 17 maart

Voorafgaand aan de beroepenbeurs organiseert het studiekeuzetrajectteam een online studentenbeurs. Op deze beurs kunnen de laatstejaars ZOOM-en met studenten over de studierichting die deze volgen, over de goede en eventueel minder goede kanten van die richting, over hun ervaringen met de overstap van het secundair naar het hoger onderwijs…

Ben jij student(e) of ken je een student(e) die haar/zijn ervaringen graag deelt met onze laatstejaars en die wat tijd heeft op donderdag 17 maart 2022 in de vooravond? Laat dit dan uiterlijk op 13 februari 2022 weten via studiekeuzetraject@sui.be.

Vermeld in je mail zeker: naam van de student(e), studierichting & jaar (geen eerstejaars, graag dus vanaf tweedejaars), aan welke hogeschool/universiteit + locatie van die instelling emailadres waarop we haar/hem kunnen contacteren.

Wij doen ons best om de beurs zo te organiseren dat de student(e) die avond ongeveer 40 minuten zal spenderen aan deze online gesprekken met telkens groepjes van een zestal leerlingen.

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage aan het studiekeuzeproces van onze laatstejaars!

Het studiekeuzetrajectteam 


Terug naar overzicht