Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Participatie > Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, personeel en lokale gemeenschap. In onze school vergadert de schoolraad normaliter vier keer per schooljaar.
De vergaderingen van de schoolraad worden ook bijgewoond door het schoolbestuur en de algemeen directeur.

De werking van de schoolraad is geregeld via het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, zoals gewijzigd op 4 april 2014. Dit decreet is te raadplegen via de website Edulex.

Voorzitter

 • Patrick Weckesser

Afgevaardigden van het personeel

 • Frieda Buijs
 • Patrick De Wit
 • Stefan Verheyen

Afgevaardigden van de ouders

 • Jan Daems
 • Filip Horemans

Afgevaardigden van de leerlingen

 • Mathieu Seutin
 • Céline Van Den Langenbergh
 • Mariska Van de Sompele

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap

 • Mario Baeck
 • Gery Mertens
 • Patrick Weckesser